రాజా  కృష్ణదేవరాయ మరియు ఒక ఆవు | King Krishnadevaraya and  a Cow
రాజా కృష్ణదేవరాయ మరియు ఒక ఆవు | King Krishnadevaraya and a Cow

పూర్వం విజయనగర రాజ్యంలో రాజా కృష్ణదేవరాయలు అనే గొప్ప పాలకుడు ఉండేవాడు. అతను ఎంతో  జ్ఞానం, దయ కలిగినవాడు. తన రాజ్యాన్ని  న్యాయంగా పాలించేవాడు. దయతో , న్యాయంతో కూడిన పాలన గురించి  ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవారు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే కృష్ణదేవరాయల వారు అతని సుభిక్షమైన  పాలన కారణంగా ప్రజలచే ప్రేమించబడ్డాడు. అతను  తన పౌరులు శాంతి మరియు శ్రేయస్సుతో జీవించేలా చూసుకున్నాడు.

ఒకరోజు ఒక పేద రైతు రాజా కృష్ణదేవరాయల ఆస్థానానికి ఫిర్యాదుతో వచ్చాడు. తన పొరుగువాడు, ధనవంతుడైన వ్యాపారి తన ఏకైక ఆవును దొంగిలించాడని రైతు రాజుతో చెప్పాడు. రైతుకు ఇతర ఆదాయ వనరులు లేవు మరియు అతని కుటుంబానికి ఆవు మాత్రమే జీవనాధారం.

రాజు రైతు ఫిర్యాదును విన్నాడు మరియు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అతను సంపన్న వ్యాపారిని పిలిచి దొంగిలించిన ఆవు గురించి అడిగాడు. వ్యాపారి ఆ ఆరోపణలను ఖండించాడు మరియు తాను ఆవును దొంగిలించలేదని చెప్పాడు. ఆ ఆవు పుట్టిన వెంటనే  మరో రైతు దగ్గరి నుండి కొనుగోలు చేశానని, 15  సంవత్సరాలుగా తన దగ్గరే ఉందని, ఆవు పాలతోనే తానూ వ్యాపారం చేస్తున్నట్టు మరియు ఈ  ఆవు మాత్రమే కాకుండా  తన వద్ద  మరో ఇరువది ఆవులు ఉన్నట్టు వెల్లడించాడు.

రాజు సందిగ్ధంలో పడ్డాడు. రైతు పేదవాడని, అతని కేసును వాదించడానికి న్యాయవాదిని నియమించుకునే పరిస్థితి లేదని అతనికి తెలుసు. సంపన్నుడైన వ్యాపారి  చాలా ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాడని మరియు కోర్టును సులభంగా మార్చగలడని కూడా అతనికి తెలుసు. అయితే, రాజా కృష్ణదేవరాయలు న్యాయమైన పాలకుడు మరియు ఒక అమాయకుడైన రైతుని  బాధపెట్టలేకపోయాడు.

కృష్ణదేవరాయల వారు కేసుని రెండు వాయిదా వేసాడు.

రెండు రోజుల తర్వాత కృష్ణదేవరాయల వారు ఒక అద్భుతమైన ఆలోచనతో వచ్చాడు. వ్యాపారి దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ఆవులని  కోర్టుకు తీసుకువచ్చి రైతు మరియు వ్యాపారి ముందు ఉంచమని ఆదేశించాడు. ఆ తర్వాత వ్యాపారి, రైతు వద్ద పచ్చ గడ్డిని ఉంచాడు. రెండు రోజుల నుండి కేసు వాయిదా ఉండడం వల్ల అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్న వ్యాపారి ఆవులకి మేత  వేయడం కూడా మరిచాడు. ఎంతో ఆకలిగా ఉన్న ఆవులు పచ్చ గడ్డి ని చూడగానే గెంతులుసుకుంటూ వెళ్లాయి. ఇరువది ఆవులు వ్యాపారి వైపుగా మరియు ఒక్క ఆవు మాత్రం రైతు వైపుగా.  ఇది చూసి ప్రజలందరూ చప్పట్లతో సభను మారుమ్రోగించారు.

ఆకలిగా ఉన్న బిడ్డలు ఎప్పుడైనా తల్లి తండ్రుల  వద్దకు రావాల్సిందే  అన్న నిజాన్ని గుర్తుంచుకున్న కృష్ణదేవరాయలు  ఎంతో తెలివిగా ఆవులకి పరీక్ష పెట్టి అందులో విజయాన్ని సాధించాడు.

రాజు రైతును ఆవుకి నిజమైన యజమానిగా ప్రకటించి దొంగతనం చేసినందుకు వ్యాపారిని శిక్షించాడు. రైతు ఆనందంగా మరియు ఉపశమనంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు, రాజు నిర్ణయం అందరిచే ప్రశంసించబడింది.

Moral | నీతి : కథలోని నైతికత ఏమిటంటే న్యాయం ఎప్పుడూ గెలుస్తుంది మరియు న్యాయం జరిగేలా చూడడం పాలకుడి విధి. రాజా కృష్ణదేవరాయులు  యొక్క న్యాయబద్ధత మరియు నిష్పక్షపాతం అతనిని అతని ప్రజలలో ప్రియమైన పాలకుడిగా చేసింది.