తెలివైన నక్క | THE CLEVER JACKAL
తెలివైన నక్క | THE CLEVER JACKAL

ఒకప్పుడు దట్టమైన అడవిలో ఒక నక్క ఉండేది. దాని  పేరు మహాచతురక. మహాచతురక  చాలా తెలివైంది. ఒక రోజు,  మహాచతురక ఆహారం కోసం తిరుగుతూ ఉండగా, నక్క   చనిపోయిన ఏనుగును చూసింది. అది  దాని మాంసాన్ని తినాలని అనుకుంది , కాని దాని  పళ్ళు ఏనుగు యొక్క కఠినమైన చర్మాన్ని తినేంత  బలంగా లేవు . కాబట్టి, ఎవరైనా  వస్తారని మహాచతురక ఓపికగా ఎదురు చూసింది .

ఈలోగా సింహం అక్కడికి వచ్చింది. నక్క అతనితో, “రాజుగారు , దయచేసి ఈ  ఏనుగుని  రుచి చూడండి . నేను మీ కోసం మాత్రమే కాపలా కాస్తున్నాను” ఈ చనిపోయిన ఏనుగును మీరు ఆస్వాదించండి . అని అంది .

“నేను తాజా జంతువులను మాత్రమే తింటాను, పాతవి కావు” అని సింహం చెప్పి తన దారిలో  తానూ వెళ్ళిపోయింది.

నక్క ,  ఏనుగు యొక్క పూర్తి మృతదేహం తనకే దక్కినందుకు చాలా సంతోషించింది.

తరువాత, ఒక పులి వచ్చింది. నక్క భయపడింది. పులి ఏనుగు మొత్తాన్ని తినగలదని , తనకు  తాను అనుకుంది. అందువల్ల, అతను పులితో, “ఒక వేటగాడు ఈ ఏనుగును విషపూరిత బాణంతో చంపాడు. ఎవరైతే దాని మాంసాన్ని తింటారో వారు  విషం కారణంగా చనిపోతారు. ఇతరుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి నేను ఏనుగుకు  కాపలాగా ఉన్నాను ” అని చెప్పింది.

పులి భయపడి వెంటనే దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది.

పులి వెళ్లిన వెంటనే అక్కడికి  రెండు రాబందులు వచ్చాయి. అవి  ఏనుగు మృతదేహంపై కూర్చున్నాయి . తెలివైన నక్క రాబందులు  ఏనుగుని  తినాలని అనుకోలేదు. అందువల్ల నక్క వాటితో , “నేను ఈ ఏనుగును వేటాడి, దాని చర్మాన్ని ఇద్దరు వేటగాళ్ళకు విక్రయించాను. వారు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి రాగలరు . మీరు ఏనుగు తినడం చూస్తే, వారు మీ ఇద్దరినీ చంపుతారు.” అని చెప్పింది.

రాబందులు భయపడి వెంటనే పారిపోయాయి. ఏనుగు యొక్క మాంసాన్ని తినడం సులభం  అవడానికి  నక్క ఒక గట్టి చెక్కను  వెతుక్కుంది.

చివరికి, ఒక చిరుతపులి వచ్చింది. చిరుతపులికి పదునైన దంతాలు ఉన్నాయని నక్కకు తెలుసు. చిరుతపులి, ఏనుగు మొత్తాన్ని తినగలదని అలా చేస్తే నక్కకి ఆహారం దొరకదని ఆలోచించి.వెంటనే  నక్క చిరుత పులితో , “మిత్రమా, మీరు ఆకలితో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఏనుగును తినండి . కానీ,  ఈ ఏనుగును సింహం వెంటాడింది. సింహం  తన కుటుంబాన్ని తీసుకురావడానికి ఇంటికి వెళ్లింది. సింహం  వచ్చేప్పుడు  నేను నీకు  చెప్తాను  మరియు మీరు పారిపోవచ్చు. ” అని చెప్పింది.

చిరుతపులి ఆ మాటకు అంగీకరించి,   వెంటనే ఏనుగును తినడానికి వెళ్ళింది. చిరుతపులి ఏనుగు  తినబోతున్నట్లు నక్క చూసి వెంటనే, “సింహం వస్తుంది” అని అరిచింది .

చిరుతపులి వెంటనే  అడవిలోకి పారిపోయింది.. అంతటితో నక్క చాలా సంతోషించి , ఏనుగు యొక్క మాంసాన్ని ఆస్వాదించింది.

నీతి |Moral : ఏ సమయంలో అయినా తెలివిగా వ్యవహరిస్తే విజయం ఎప్పటికి మీదే అవుతుంది. ఇక్కడ నక్క తెలివిని ప్రదర్శించిన కారణంగా ఎంతో మందికి దక్కాల్సిన ఆహారాన్ని తాను చేజిక్కించుకుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *