ఒక దొంగ , రాక్షసుడు మరియు బ్రాహ్మణుడు | The Thief, The Giant And The Brahmin

ఒక దొంగ , రాక్షసుడు మరియు బ్రాహ్మణుడు | The Thief, The Giant And The Brahmin
ఒక దొంగ , రాక్షసుడు మరియు బ్రాహ్మణుడు | The Thief, The Giant And The Brahmin

చాలా కాలం క్రితం, ఒక గ్రామంలో ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు నివసించేవాడు. అతను జీవనోపాధి కోసం సమీప గ్రామాల్లో పూజలు చేసేవాడు. ఒకసారి ఒక ధనిక రైతు అతనికి ఒక ఆవు ఇచ్చి, తన జీవనోపాధి కోసం మరి కొంత సంపాదించడానికి ఆవు పాలను మార్కెట్లో అమ్ముకోమని  చెప్పాడు. కానీ ఆవు చాలా బలహీనంగా ఉంది. అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు భిక్షాటన చేసి ఆవును పోషించాడు. కొద్దిరోజులకే  బలంగా మరియు ఆరోగ్యంగా అయ్యింది .

ఒకసారి ఒక దొంగ బ్రాహ్మణుడి బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న  ఆవును చూసి దొంగిలించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఒక రాత్రి అతను బ్రాహ్మణ ఇంటి వైపు వెళ్ళాడు.

ఒక రాక్షసుడు  కూడా గ్రామానికి సమీపంలో  నివసించేవాడు. అతను మనుషులను  మ్రింగివేసేవాడు. బ్రాహ్మణుడి ఆవును దొంగిలించడానికి బ్రాహ్మణ ఇంటికి వెళుతుండగా దారిలో  దొంగ ఆ రాక్షసుడిని కలిశాడు. దొంగ రాక్షసుడిని  పేరు అడిగాడు. రాక్షసుడు , “నా పేరు  మహారాక్షస. నేను మనుషులను తింటాను. ఈ రోజు నేను బ్రాహ్మణుడిని మ్రింగివేయబోతున్నాను. అయితే మీరు ఎవరు?” అని అడిగారు రాక్షసుడు.

“నేను పెద్ద దొంగను. నాకు నచ్చినదాన్ని నేను దొంగిలిస్తుంటాను. ఈ రోజు నేను బ్రాహ్మణ ఆవును దొంగిలించాలని నిర్ణయించుకున్నాను.” అని చెప్పాడు.

“అలా  అయితే మనిద్దరం కలిసి వెళదాము !” అని  మహారాక్షస అన్నాడు.”

 ఇద్దరూ కలిసి బ్రాహ్మణ ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఆ సమయంలో బ్రాహ్మణుడు బాగా నిద్రపోతున్నాడు. దొంగ తన జేబులో నుండి ఒక పెద్ద కత్తిని బయటకి తీసి, ఆవును కట్టివేసిన ప్రదేశం వైపుగా  నడవడం ప్రారంభించాడు. కానీ రాక్షసుడు దొంగను   అడ్డుకున్నాడు.

“నువ్వు  కాసేపు ఆగు   మిత్రమా!” అని రాక్షసుడు  అన్నాడు. “మొదట నన్ను ఈ బ్రాహ్మణుడిని తిననివ్వు .” నువ్వు తరువాత ఆవును దొంగిలించు అన్నాడు.

“లేదు!” అన్నాడు దొంగ. “మీరు బ్రాహ్మణుడిని తినడానికి వెళ్ళేటప్పుడు, అతను నిద్ర మేల్కొని పారిపోతాడు. ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ చాలా గందరగోళం జరగవచ్చు  మరియు దాని ఫలితంగా, మీరు మీ బ్రాహ్మణుడిని పొందలేరు మరియు  నేను  ఆవును పొందలేను .”

అందువలన, మొదట నేను ఆవుని తీస్కొని వెళ్ళిపోతాను  ఆ తర్వాత నువ్వు వచ్చిన పని చేస్కో అని చెప్పాడు. ఇద్దరూ తమ మధ్య తీవ్ర వాదనను ప్రారంభించారు. బిగ్గరగా గొడవ పడేసరికి  ఆ చప్పుడికి బ్రాహ్మణుడు  మేల్కొన్నాడు . అతను వెంటనే మొత్తం పరిస్థితిని గ్రహించాడు. బ్రాహ్మణుడు తన  మంత్ర శక్తితో  మరియు  తన ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో మహారాక్షసున్ని తగలబెట్టాడు. అది చూసి బెదిరిపోయిన అక్కడే దాక్కుని ఉన్న  దొంగను బ్రాహ్మణుడు ఒక కర్రతో    కొట్టసాగాడు. దొంగ ఏడుపు ప్రారంభించాడు మరియు అతని ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి  పరిగెత్తాడు. ఆ విధంగా, బ్రాహ్మణుడు రాక్షసుడి నుండి అలాగే, దొంగ నుండి  తనను తాను రక్షించుకున్నాడు. .

నీతి | Moral : మనం ఏదైనా సమస్యపై తగాదా పడడం వల్ల ఇతరులకు ఎప్పుడూ ప్రయోజనం ఉంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *